WYSYŁKA

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:

a) za pośrednictwem firmy kurierskiej,

b) za pośrednictwem operatora pocztowego,

c) odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

3. Sprzedawca na podstronie "koszyk" informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym na podstronie "koszyk" (z zastrzeżeniem §6 punkt 2), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. W sytuacjach, gdy czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Produktem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać zwrócone, zwrotom nie podlegają urzadzenia fiskalne typu kasy i drukarki które są ufiskalnione zgodnie z numerem NIP nabywcy, oraz oprogramowanie którego klucze zostały wykorzystane do legalnej pracy na programie zgodnie z ustawą z dn. 24 czerwca 2014 r. art. 27 w terminie 14 dni od daty otrzymania bez podania przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie na adres ALFA SOFT Paweł Włodarczyk ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin Istnieje możliwość przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@alfa-soft.pl

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik do regulaminu (do pobrania poniżej).

3. W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był w stanie w jakim znajdował się w momencie sprzedaży. Jakiekolwiek uszkodzenie towaru może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.

4. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy.

5. W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać listem poleconym, paczką lub kurierem starannie zapakowane i zabezpieczone, na adres Sklepu: 

ALFA SOFT Paweł Włodarczyk ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

6. Zniszczenie towaru zwrotnego na skutek niestarannego zapakowania spowoduje obciążenie kosztami nadawcę przesyłki.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. W przypadku zwrotu towaru koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedawca niezwłocznie zwraca wpłacone pieniądze za towar i wysyłkę na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.

8. Zwroty i reklamacje w postaci przesyłek pobraniowych nie są przyjmowane.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać:

a) pisemnie na adres: ALFA SOFT Paweł Włodarczyk ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

b) na adres poczty elektronicznej: biuro@alfa-soft.pl

c) pod numerem telefonu: 533 020 887

d) za pomocą formularza reklamacji dostępnego jako załącznik do regulaminu (do pobrania poniżej).

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


Compare